TOMSTAV plus s.r.o.

Stavebná firma Tomstav plus pôsobí na trhu od roku 1990 a má za sebou množstvo úspešne zrealizovaných projektov. Vykonávame stavebné a rekonštrukčné práce so zameraním sa na rozvody vody, kúrenia a kanalizácie.Od roku 2009 sme registrovanou osobou úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre montáž vodomerov a meračov tepla.