TOMSTAV plus s.r.o.

Voda

Realizujeme montáž vodovodných prípojok vrátane montáže vodomerov, kompletné rozvody vody z bežne používaných druhov materiálov. Rekonštrukcie a opravy starších vodovodných potrubí ako aj drobné opravy potrubí v domácnostiach podľa želania zákazníkov. Prevádzame aj kompletne výmeny ležatých a stúpačkových rozvodov v bytových domoch.

Kanalizácia

Realizujeme montáž kanalizačných prípojok, vrátane revíznych šácht a kompletné kanalizačné rozvody v novostavbách a rekonštrukcie kanalizačných potrubí. Prevádzame aj čistenie kanalizácie rôznymi čistiacimi zariadeniami.

Kúrenie

Realizujeme montáž rozvodov UK, montáž radiátorov, podlahového kúrenia, výmeny rozvodov, výmeny armatúr a rozvodov v bytových domov. Pri našich činnostiach používame aj zmrazovací stroj, s ktorým sa dajú realizovať opravy bez vypustenia topného média.

Zemné práce

Pri realizovaní vodovodných prípojok a vonkajšej kanalizácie používame naše stavebné stroje, ktoré poskytujeme aj iným firmám. Napríklad pri vykope základov, plotov, úprave terénnu a pod.

Doprava

Ponúkame prepravné služby skriňovými vozidlami s hmotnosťou zásielky do 1,2 tony, prepravu rôznych stavebných mechanizmov ako aj odťahovú službu pre osobné motorové vozidla do 2,5 tony.